Välkommen till Sveriges Juridiska Byråer

Funderar du på att starta juristbyrå?

Läs vår guide för en lyckad start!

Sammanslutningen för Sveriges Juridiska Byråer SJB grundades 1995 som en intresseorganisation för yrkesverksamma jurister.

Föreningen vänder sig främst till jurister med egen byrå som har behov av ett kontaktnät av kollegor att rådfråga om sina erfarenheter.
 
Föreningen verkar även för att jurister, som inte är advokater, inte ska särbehandlas av myndigheter, försäkringsbolag eller allmänheten, på den grunden.

Den som anlitar ett juridiskt ombud eller rådgivare som är medlem i SJB, vet att personen har avlagt juristexamen, har ett registrerat namn, är godkänd för F-skatt samt, är tvungen att underkasta sig etiska riktlinjer, och inte minst har ansvarsförsäkring.

Medlemskapet ger också förmåner som rabatter på försäkring och juridiska tjänster hos JP Infonet och Velolegal m.fl.