Alak, Athar Ada, jur kand

Kontaktuppgifter:

Alak & Co
Altonagatan 3
211 38 Malmö
Tel 010-1609900
info@alakjuristbyra.se
http://www.alakjuristbyra.se/

Områden:

Familjerätt
Ekonomisk familjerätt
Målsägandebiträde i brottmål
Tvångsvård
Migration

Alak & Co är din humanjuridiska byrå. Vi har två syften; förenkla juridiken för dig i din svåra situation samt förebygga att du inte hamnar i en svår situation i framtiden. Vi har en specialisering inom familjerätt, ekonomisk familjerätt, migration, tvångsvård samt som målsägandebiträde. Förutom svenska och engelska behärskar vi också arabiska. Hos oss har du alltid tillgång till en jurist som är expert på ditt ärende.