Hansson, Cecilia

, juristexamen, LL.M

Kontaktuppgifter:

Falkenbergs Juristbyrå, en del av
Juristbyråer Sverige AB

Sandgatan 13, 311 47 Falkenberg
Telefon 0704 80 81 37
www.falkenbergsjuristbyra.se

Juristbyråer Sverige, i vilka idag består av Falkenbergs Juristbyrå, Dalslands Juristbyrå och Laholms Juristbyrå, är Juristbyråer som arbetar efter ledorden Tillgänglighet, Förnuftiga priser och personligt Bemötande. Varje Juristbyrå ger dig ett personligt bemötande utan väntetider – alltid med toppkvalitet och moderna arbetsmetoder för att hålla nere kostnaderna.