Vertovec, Roman

, jur kand

Kontaktuppgifter:

Utländsk Juridisk Byrå
Strandvägen 2
191 35 SOLLENTUNA
Tel 08-20 48 95, 08-20 20 09, 08-24 30 29
Mob 070-776 76 97, 070-776 49 00
roman@ujb-vertovec.se
info@ujb-vertovec.se
www.necg.org

Områden:

Affärsjuridik (även internationell)
Skadestånds-& försäkringsrätt
Ekonomisk familjerätt
Vårdnadstvister
Köprätt & fastighetsrätt