Medlemsansökan

Längst ner finns medlemsansökan samt information om krav för medlemskap i SJB.

Skriv ut, fyll i och skicka in tillsammans med erforderliga bilagor. Ett medlemskap i SJB kostar 1500 kronor per kalenderår. Avgiften erlägges till SJB bankgiro 847-5527 senast den 31/3 samma år som avgiften avser. För ny medlem betalas full medlemsavgift senast 30 dagar efter bekräftelse erhålles om medlemskap om Du beviljas medlemskap före 1/8, därefter erlägges halv medlemsavgift.

Välkommen med Din ansökan per mail info@ssjb.se eller till adress SJB, Jungmansgatan 1, 619 34 Trosa.

Som medlem får du bland annat specialerbjudande hos Norstedts juridik.