Längst ner finns medlemsansökan samt information om krav för medlemskap i SJB.

Skriv ut, fyll i och skicka in tillsammans med erforderliga bilagor. Ett medlemskap i SJB kostar 1200 kronor per kalenderår. Avgiften erlägges till SJB bankgiro 847-5527 senast den 31/3 samma år som avgiften avser. För ny medlem betalas full medlemsavgift senast 30 dagar efter bekräftelse erhålles om medlemskap om Du beviljas medlemskap före 1/8, därefter erlägges halv medlemsavgift.

Välkommen med Din ansökan per mail info@ssjb.se eller till adress SJB, jur kand Lars Wanneby, Kruthornsvägen 60A, 192 52 Sollentuna.

Specialerbjudande för SJB medlemmar hos Karnov Group:

Pris
Karnov Online 6300 kr/licens
Pacta (om kund på Karnov Online) 2875 kr/licens
Lexino (om kund på Karnov Online) 2875 kr/licens

Du erbjuds även att prova våra tjänster under en period för att bekanta dig med tjänsterna.

Karnov online

Lexino

Pacta

Du bestämmer själv under vilken period du vill prova. Allt från 1-3 veckor, beroende på hur lång tid du behöver. Du förbinder dig självklart inte till att köpa någonting.

Telefon: +46 8 58767000
www.karnovgroup.se