Medlemsförteckning

Medlemmar och blivande medlemmar med frågor är varmt välkomna att ta kontakt med medlemsansvarig jur kand Svante Lindbäck, tel 070-732 30 82, mail svante.lindback@klarsprak.nu

Sök efter en medlem:

Auktoriserade jurister

, jur kand

Juristfirman Dennis Brinkeback
Glädjebägen 5b
165 75 Hässelby
Och Stockholm City
Tel 090-722 99 59

Arbetsrätt
Ekonomisk familjerätt
Fastighetsrätt
Köprätt
Migrationsrätt
Vårdnadstvister

, jur kand

Juridisk Byrå Soili Lång-Söderberg
Postadress:
Box 74
343 23 Älmhult
Besöksadress:
Köpmangatan 1C
Älmhult
Tel: 0476 710 50
lang.soderberg@gmail.com

Målsägandebiträde
Vårdnadsmål
Sociala mål; LVU
Rättspsykiatri; LRV
Psykiatrimål; LPT

, jur kand

Juristfirman Paulnitz & von Wowern KB
Postadress:
Box 147
233 23 Svedala
Besöksadress:
Bankgatan 22
Svedala
Besöksadress efter ök:
Norra Skolgatan 8, Skurup
Mariedalsvägen 66, Malmö
Tel 040-40 50 61
Fax 040-40 15 35
harry@povw.se

Familjerätt – ej tvister – även ekonomiskt sådan
Fastighetsrätt
Affärsjuridik för företag
Bolagsrätt, för småföretagare
Ekonomisk och juridisk framtidsplanering för företagare.

, jur kand

Er jurist
Fredriksdalsgatan 4
120 32 Stockholm
Tel 070-251 10 05
eva@er-jurist.se
www.er-jurist.se

Försäkringsrelaterade personskador
Patientskador hos LÖF och patientskadenämnden
Socialförsäkringsärenden hos Försäkringskassan och kommun samt i förvaltningsdomstolar

Jurister

, jur kand

Larssons Juristbyrå AB
08 199 290
Hörnåkersvägen 4
183 65 Täby
nathalie@larssonsjuristbyra.se
www.larssonsjuristbyra.se

Migrationsrätt
Familjerätt, Vårdnad, boende, umgänge
Barnrätt
Avtalsrätt
LVU