Medlem i SJB kan ansöka om att erhålla auktorisation och därmed titeln auktoriserad jurist. Under länken finns ansökan om auktorisation samt auktorisationsnorm vari krav för auktorisation framgår. Auktorisationsnämnden sammanträder två gånger per år. Välkommen med Din ansökan per mail info@ssjb.se eller postadress SJB, c/o Svante Lindbäck, Jungmansgatan 1, 619 34, Trosa.