Brinkeback, Dennis, jur kand

Kontaktuppgifter:

Juristfirman Dennis Brinkeback
Glädjebägen 5b
165 75 Hässelby
Och Stockholm City
Tel 090-722 99 59

Områden:

Arbetsrätt
Ekonomisk familjerätt
Fastighetsrätt
Köprätt
Migrationsrätt
Vårdnadstvister