Hendar, Felix J, jur kand

Kontaktuppgifter:

Juriko Law
Västanvindsgatan 12 C
417 17 Göteborg
e-post: info@juriko.se
tel: 0793-558108

Områden:

Mänskliga och sociala rättigheter

Juristexamen LL.M Uppsala 2012. Specialiserad mot mänskliga och sociala rättigheter.