Hendel, Suzanna, jur kand

Kontaktuppgifter:

Hendel Juristbyrå AB
Drottninggatan 55
111 21 Stockholm
www.hendeljurist.se
suzanna@hendeljurist.se
010-516 43 30

Områden:

Brottmål
Migrationsrätt
Socialrätt
Civilrätt
Familjerätt

Hendel Juristbyrå är en humanjuridisk juristbyrå med kompetens inom brottmål, migrationsrätt, socialrätt, civilrätt och familjerätt. Vi erbjuder juridisk rådgivning på ett engagerat, snabbt och på ett lättbegripligt sätt.