Jussila-Långström, Rainer, jur kand

Kontaktuppgifter:

Jurisium
Gruvbacken 10
241 75 Stehag
Tel/Fax 0413-135 35/0413-403 454
info@jurisium.se
www.jurisium.se

Områden:

Entreprenadrätt
Skadeståndsrätt
Vårdnadstvister
Köprätt
Fastighetsrätt
Migrationsfrågor