Lång-Söderberg, Soili, jur kand

Kontaktuppgifter:

Juridisk Byrå Soili Lång-Söderberg
Postadress:
Box 74
343 23 Älmhult
Besöksadress:
Köpmangatan 1C
Älmhult
Tel: 0476 710 50
lang.soderberg@gmail.com

Områden:

Målsägandebiträde
Vårdnadsmål
Sociala mål; LVU
Rättspsykiatri; LRV
Psykiatrimål; LPT