Lindbäck, Svante, jur kand

Kontaktuppgifter:

Aktiebolaget Klarspråk
Jungmansgatan 1
619 34 TROSA
Tel 08-33 44 25
svante@klarsprak.nu
www.klarsprak.nu

Områden:

Arbetsrätt
Affärsjuridik

Vi talar klarspråk med alla våra kunder såväl som med deras kunder, samarbetspartners och motparter. Vi tror begriplighet är bäst ur ett kortsiktigt såväl som ett långsiktigt perspektiv.

Klarspråk innebär också att våra kunder har full insikt i hur vi jobbar med deras ärenden. Vi delar alltid med oss av våra skrifter och förklarar för våra kunder vilka rättsregler som är relevanta i ärendet.

Klarspråk innebär även att vi är tydliga med hur vi sätter arvoden och vad vi tar betalt för. Exempelvis så tar vi inte betalt för mallar som redan finns upprättade utan delar istället kostnadsfritt med oss av dessa.