Ragnarsson, Stefan, jur kand

Kontaktuppgifter:

Ragnarssons Juridiska Byrå AB
Råstavägen 3
169 54 Solna
0708 – 803 357
stefan@rjb.nu
www.rjb.nu

Områden:

Familjerätt
Affärsjuridik
Tvister av alla de slag
mm.

Om mig
Byrån startades 2006 av Stefan Ragnarsson som även har en bakgrund som allsvensk fotbollsdomare
Jur kand examen från Stockholms universitet
Advokatsamfundets förberedande kurser för advokater

Jag tror på
Ärlighet präglar byrån. Om ett case med stor sannolikhet är hopplöst kommer klienten att bli informerad om det. Byrån driver inga case bara för att kunna fakturera.
Mottot är att klienter ska återkomma för att de fått ett bra och juste bemötande och fått den professionella hjälpen som man måste kräva av en praktiserande jurist.

Jag tror på

  • att bedöma om det är värt att gå till domstol eller förhandla utomrättsligt

  • att klienten inte ska betala pengar i onödan

  • klientens bästa

  • transparens, insyn och kommunikation

  • att vara lättillgänglig och ha dialog med min klient