Roos, Eva, jur kand

Kontaktuppgifter:

Er jurist
Fredriksdalsgatan 4
120 32 Stockholm
Tel 070-251 10 05
eva@er-jurist.se
www.er-jurist.se

Områden:

Försäkringsrelaterade personskador
Patientskador hos LÖF och patientskadenämnden
Socialförsäkringsärenden hos Försäkringskassan och kommun samt i förvaltningsdomstolar