Svanberg, Vincent, jur kand

Kontaktuppgifter:

Vincent Juridik
Lasarettsgatan 22
982 32 Gällivare
Tel. 073-264 01 05
vincent@vincentjuridik.se
www.vincentjuridik.se/

Områden:

Ekonomisk familjerätt
Boutredningar och arvsrätt
Migrationsrätt
Juridiska tvister privatpersoner och företag
Vårdnadstvister
Bokstavsmål