Thingvall, Linn, jur kand

Kontaktuppgifter:

Vincent Juridik
Arent Grapegatan 31 B
981 32 Kiruna
Tel. 073-264 08 72
linn@vincentjuridik.se
www.vincentjuridik.se/

Områden:

Ekonomisk familjerätt
Boutredningar och arvsrätt
Migrationsrätt
Juridiska tvister privatpersoner
Vårdnadstvister
Bokstavsmål