von Wowern, Jesper, jur kand

Kontaktuppgifter:

Juristfirman Paulnitz & von Wowern KB
Postadress:
Box 2
235 21 Vellinge
Besöksadress:
Bankgatan 22
Svedala
Besöksdress efter ök:
Norra Skolgatan 8, Skurup
Tel 0733-50 40 51
Jesper@povw.se

Områden:

Ekonomisk familjerätt
Fastighetsrätt